کلیپ اهدای پنجاه پک جهیزیه به عروسان استان های ایران -کلیپ افتتاحیه و واگذاری مجتمع ورزشی فرهنگی و هنری چند منظوره کیمیای دانش بخش صوغان-و کلیپ توزیع کوکر به حوزه علمیه در شهرستان رودبار جنوب

کلیپ مراسم کلنگ زنی دو واحد آموزشی در شهرستان دلگان