اهدای پنجاه پک جهیزیه به عروسان استان های ایران
افتتاحیه و واگذاری مجتمع ورزشی فرهنگی و هنری چند منظوره کیمیای دانش
توزیع کوکر به حوزه علمیه در شهرستان رودبار جنوب
مراسم کلنگ زنی دو واحد آموزشی در شهرستان دلگان
کلیپ گزارش عملکرد بنیاد نیکوکاری یاس
کلیپ بنیاد خیریه یاس در یک نگاه