درباره ما

یاس فاطمه النبی

خوشحالیم از اینکه موسسه خیریه یاس رو برای فعالیت های خیرخواهانه خودتون انتخاب کردین یاس با یاری شما قدم به قدم به اهداف انسان دوستانه خود نزدیکتر میشه

image
ریئس هیت مدیره

جناب آقای مهدی جهانگیری

image
ریئس هیت مدیره

جناب آقای مهدی جهانگیری

image
ریئس هیت مدیره

جناب آقای مهدی جهانگیری

image
ریئس هیت مدیره

جناب آقای مهدی جهانگیری

درباره ما:پیام رئیس گروه مالی گردشگری
یکی از علل ثبات و استحکام ساخت درونی هر جامعه ، توجه به رشد و بهینه سازی وضعیت رفاه اجتماعی در آن جامعه است. در واقع جوامعی که به درجه مناسبی از توسعه رسیده اند؛ مسئله رفاه اجتماعی خود را به عنوان یک پیش نیاز اساسی در مسیر توسعه حل کرده و در سایه حل آن هست که به رشد و بهره وری در زمینه های دیگر رسیده اند. چنان که امروزه توسعه اقتصادی و فرهنگی را نمی توان در نظر داشت و به رفاه اجتماعی فکر نکرد. خانواده ای که از تأمین حداقل های زندگی و معیشت خود ناتوان هست نمی تواند به رشد فرهنگی و ارتقا سطح دانش و تکنولوژی بیاندیشد.

پیشرفت و رتبه دهی

اسلام‌آباد مدرسه دو کلاسه فیروز هادوی 1 در استان سیستان و بلوچستان
92%
مدرسه دو کلاسه فیروز هادوی 2 استان سیستان و بلوچستان
70%
مدرسه 3 کلاسه بانو ملوک شیقی دراستان خوزستان
88%
مدرسه 6 کلاسه بلال حبشی دراستان کرمان
75%